زنبور عسل

قرارداد هوشمند زنبور عسل – BeeHive 2020

قرارداد جدید زنبور ها Tronhives   اسکم شد 🔥شروع پروژه : شنبه ۱۱ مرداد ۹۹ 🐝قیمت استخر ها مانند نسخه قبلیه ✳️حداقل سرمایه گذاری : ۶۰ ترون 💰 ✳️ دارای…