زنبور عسل

قرارداد هوشمند زنبور عسل – BeeHive 2020

قرارداد جدید زنبور ها Tronhives   اسکم شد 🔥شروع پروژه : شنبه ۱۱ مرداد ۹۹ 🐝قیمت استخر ها مانند نسخه قبلیه ✳️حداقل سرمایه گذاری : ۶۰ ترون 💰 ✳️ دارای…

قرارداد هوشمند زنبور عسل

قرارداد هوشمند TronHives

آموزش کامل قرارداد هوشمند ترون TronHives ( زنبور عسل ) یکی دیگر از قرارداهای هوشمند قرارداد هوشمند BeeHives است که مبتنی بر ارز اتریوم و ترون می باشد.که ما فقط…